Projekt skal sikre udbredelse af ny hurtig scanningsmetode til patienter

Friday 25 May 18
|
by Signe Rømer Holm

Contact

Jan Henrik Ardenkjær-Larsen
Head of Sections, Professor
DTU Health Tech
+45 45 25 39 18

Contact

Andrea Capozzi
Postdoc
DTU Health Tech

Contact

Christine Pepke Gunnarsson
PhD student
DTU Health Tech

Fakta

SPIN BANK-projektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond

Forskningen i hyperpolariseret MR foregår på HYPERMAG, Center for Hyperpolarization in Magnetic Resonance, der er et af Grundforskningsfondens Centers of Exellence. Centret er placeret på DTU og ledes af professor Jan Henrik Ardenkjær-Larsen.

Læs mere om centerets aktiviteter: www.hypermag.dtu.dk.
Det danske magasin Medicoteknik bringer en artikel om det nye projekt Spin Bank, som skal bane vejen for at hyperpolariseret MR bliver hverdag på hospitalerne.

Hyperpolarisering af kontraststoffer øger følsomheden af MR dramatisk. Eksempelvis kan læger med hyperpolariseret MR følge kræftpatienters respons på behandling tæt og løbende justere den. Hurtigt, uden vævsprøver og brug af radioaktivt materiale.

"Metoden giver lægerne mulighed for at se, hvordan eksempelvis kræftceller reagerer. En patient vil således kunne scannes både inden og umiddelbart efter en behandling med kemoterapi for at se, om cellerne er blevet svækket, og behandlingen har haft effekt."
Professor Jan Ardenkjær-Larsen

Et nyt projekt, Spin Bank, i grundforskningscenteret Center for Hyperpolarization in Magnetic Resonance (HYPERMAG) skal gøre teknologien nemmere at håndtere for hospitalerne. Lykkes projektet, vil det være muligt for sundhedsvæsenet at centralisere produktionen af hyperpolariserede kontraststoffer, således at omkostningerne bringes ned. Og personalet vil kunne aktivere den hyperpolariserede effekt, når de er klar til scanning af patienten. 

Projektet arbejder desuden på at introducere hyperpolariseret vand som kontraststof i stedet for de gængse MR-kontraststoffer, som alle baseret på tungmetallet gadolinium. Dette udskilles normalt hurtigt af kroppen, men kan skabe allergiske reaktioner hos patienterne. Forskerne har for nylig demonstreret, at det kan lade sig gøre at hyperpolarisere vand, og vil i projektet arbejde videre med idéen. 

Læs Medicotekniks artikel om fordelene ved hyperpolariseret MR og det nye projekts målsætninger i det nyeste nummer (3/2018): https://ipaper.ipapercms.dk/TechMedia/Medicoteknik/2018/3/?page=30.

News and filters

Get updated on news that match your filter.
http://www.hypermag.dtu.dk/news/nyhed?id=2E1F3B71-9C29-412C-8CF8-B81A9B44E9A9
4 APRIL 2020